Sokak sanatı ve Grafitinin Tarihi

Yer yüzünde insanlık var olduğundan bu güne insanlar yazmadan önce çizmeye boyamaya başlamıştır. Mağaralara duvarlarında ve kayalar üzerinde çizilmiş olan boyalı resimler ve çizgiler, insan oğlunun ilk türünün kendi fikrilerini nasıl ifade ettiğini göstermektedir.

Mağara duvarlarına ve kayalar üzerine resimler yapılan zamanlarda sanat, topluma bütünlük teşkil etmiştir. İnsanların yerleşik hayata geçiş yapması sanatı evlere taşımış; ancak, soylu ve zengin sınıf onu toplumdan ayırarak, sanatçıları kendilerine bağımlı hale getirmişlerdir. Rönesans zamanından sonra sanat özgür kılınarak topluma geri verilmiştir. Aslında, günümüz dünyasında sanat, halen seçkinlerin tekelindedir. Seçkin insanların seçimi olan bu sanat, toplumla bağlarının koparılmasına rağmen halen devam etmekteyken sanatın özgür bırakılıp topluma geri verilebileceği tek yer ise duvarlardır.

Günümüzde insanlığın gelişimiyle eşit olarak sanat kendi varlığını farklı şekillerde sürdürmeye devam etmiştirmektedir. Sokak sanatı ve grafiti sanatı günümüzdeki varlığına geline kadar duvar yüzeyinden kağıda dek birçok farklı yüzeylerde kendi izlerini bırakmıştır.

Sokak sanatı ve Grafitinin farkı

Sokak sanatı ve grafiti her ikisi farklı sanatsal akımlardır. Ancak her ikisi de temel anlamda aynı hedef ve kaygıları taşımaktadırlar. Günlük hayatımızında grafik çalışmalar ve sokak sanatı, gözümüzün gördüğü onlarca reklam tabelası arasında bize renkli ve farklı gözüken yaratıcı, anlamlı ve eleştirel lekeler olarak anlam kazanmaktadır.

Sokak sanatı ve graffiti John Berger gözünden

Sanatın tarihsel değişimini John Berger sanat seyircisi gözünden bakarak farklı şekilde analiz etmiştir. John Berger’e göre görsel sanatlar zamanın her diliminde belirli bir koruyucu kabuk içerisinde var olmuştur.

Grafiti sanatı ile sokak sanatı arasın olan benzerlik ve farklılıkları vardır. Benzerlik ve farklılıkları her iki sanatın teknik çalışmalarını araştırarak ortaya çıkarman mümkündür. Her iki sanatın  en önemli ortak özelliklerinleri, özgürlükçü olmasıdır. Bu sanatların en temel farklılıkları ise grafitinin baskın kaligrafik karakterine kıyasla sokak sanatının grafitinin tam tersine kaligrafik değilde sahip olduğu sayısız sanatsal imkanlardır. Sokak duvarları, üzerinde herhangi bir işlem yapıldığı tarihten itibaren kamusal bir alana dönüşmüştür. Günümüzde farklı sanat dallarında olan sokak sanatı ve grafiti hiç şüphesiz gelecekte de önemini artırarak sürdürmeye devam edecektir.